Voorjaar, tijd, ridders en kastelen en geloof

De thema's in de groepen zijn in deze periode:
Tijd bij 1/2
Ridders  en kastelen in groep 3/4
Geloof in de groepen 5/6 en 7/8 
De leerlingen zijn dan tijdens taal- en wereldoriëntatielessen  met deze onderwerpen bezig. We genieten van hun betrokkenheid.

De nieuwe methode Wizwijs leren we steeds beter kennen. De kinderen vinden het een fijne methode en leren erg veel. Vooral de doe-activiteiten zorgen voor begrip. De ouders kunnen achterop de werkboekjes die mee naar huis komen zien waaraan de kinderen hebben gewerkt en wat ze al geleerd hebben.

De nieuwe kinderraad is aan het werk. Er zijn al drie vergaderingen geweest. De schoolregels die door de kinderraad opgesteld zijn, worden nu actueel. Als er een regel wordt gekozen, leggen de kinderen die uit in de groepen. En... er is een duikelrek besteld!! Een wens van de kinderen.

Citotoetsen
In de maanden januari en februari maken de kinderen de toetsen. Daarmee kunnen ze laten zien wat ze geleerd hebben in de afgelopen maanden. We zijn weer benieuwd. Tijdens de ouderavond in de week van 20 februari zullen we ook dit toelichten. Uiteraard kunt u alles volgen binnen parnassys. Op 24 februari komt ook het rapport mee naar huis. 

Bezoek inspectie
Op 16 februari komt de inspectie op bezoek. De inspecteur zal in de klassen kijken, maar ook gesprekken voeren. Er zijn gesprekken gepland met ouders, met kinderen en met leerkrachten en directie. De school mag ook een presentatie verzorgen. Vier kinderen uit groep 8 zijn daarvoor een film aan het maken over de school. Ze laten zien waar we met z'n alles trots op zijn. 

Carnaval
Het zal weer een mooi feest worden met Daan als prins en Janne als prinses. En daarna een fijne week vakantie.

Na de vakantie staat er op 8 maart weer 'streetwise' gepland. We werken hiermee samen met de school in Steensel. Dat zal een leerzame dag worden. Ook heeft de bovenbouw in maart nog de verkeerdagen met het fietsen. In april volgt dan het verkeersexamen.

 

 

  • RK basisschool Meester Gijbels
  • Steenselseweg 8
  • 5511 AG Knegsel
  • Telefoon 040-2051537
  • E-mail: info@meestergijbels.nl