Praktische en officiële zaken

Hier vindt u alle praktische zaken die de gang van zaken op school betreft.
Tevens vindt u hier protocollen e.d. van het Ministerie van Onderwijs en andere officiële documenten. 

Indien via onderstaande zaken uw vragen niet beantwoord worden, kunt u contact opnemen met de school via: meestergijbels@veldvest.nl

Praktisch

Verlofformulier

Om het verlofformulier te downloaden klikt u op deze link.

Luxe verzuim
Luxe verzuimbeleid
 
Ouders /verzorgers moeten een schriftelijk verzoek indienen voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties. Hiervoor staan formulieren op onze website. Op deze formulieren staan ook de criteria vermeld waaraan dit verzoek moet voldoen. De directeur moet het antwoord ook schriftelijk kenbaar maken.
 
Indien het een afwijzing betreft en ouders negeren de beslissing van de directeur door hun kind toch van school te houden is er sprake van luxe verzuim.
 
Wij hebben als school de verplichting om de afdeling leerplicht van de gemeente te informeren :
•           bij (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim rond de vakanties
•           als kinderen op de dagen rondom vakanties ziek gemeld worden of zonder geoorloofde reden afwezig zijn.
Het is van belang dat ouders bij een ziekmelding van hun kind in deze periodes, aan de school het adres vermelden waar hun kind die dag zal verblijven.
Indien het kind niet op het aangegeven adres aanwezig is, ontvangen ouders een brief in de bus van leerplicht met daarin de mededeling dat zij opgeroepen worden voor verhoor.
Aanmelden nieuwe leerlingen geboortejaar 2015-2016

Aanmelden leerlingen Meester Gijbels

Dit bericht is bestemd voor ouders van kinderen die 2 ½ jaar oud zijn.

Kent u basisschool Meester Gijbels in Knegsel al?

Nieuwsgierig naar een kleine basisschool in een dorp, waar alle leerlingen elkaar kennen en samen spelen en leren? Kijk eens op de site of maak een afspraak om de school te bezoeken.

In verband met de planning en organisatie van het onderwijs op basisschool Meester Gijbels is het belangrijk voor ons om nu al op de hoogte te zijn van het aantal leerlingen in de komende twee schooljaren.

Omdat we het fijn vinden om u wat meer te vertellen over het onderwijs en u rond te leiden in de school, wordt u uitgenodigd om een afspraak te maken.

U kunt voor een afspraak telefonisch contact opnemen, nummer 040 2051537 (liefst na schooltijd of op maandagochtend/ donderdagmiddag). U kunt ook mailen naar de directie s.huiswoud@veldvest.nl of de school meestergijbels@veldvest.nl.

Wij nemen dan contact met u op.

Met vriendelijke groet,

 

Sander Huiswoud
Directeur basisschool Meester Gijbels

 

Stichting Leergeld

Leergeld wil dat alle kinderen meedoen! 

Zelf de schoolmaterialen betalen levert vandaag de dag meer en meer problemen op. Ook het kunnen meedoen met sport, schoolexcursie, muziek of dans is ook allang niet altijd meer vanzelfsprekend voor alle kinderen. 

Leergeld vindt dat kinderen niet de dupe mogen worden van tekorten in het gezinsbudget en biedt directe hulp. Kinderen mogen niet geremd worden in hun ontwikkeling. Het is zeer belangrijk dat ze meedoen. 

Of het nu gaat om het meedoen aan een excursie, sport, school of andere activiteit maakt niet uit! Het gaat om het belang EN de sociale ontwikkeling van het kind. 

Als het goed is voor het kind is het ook goed voor de samenleving! 

Hoe werkt Leergeld? Klik hier, wellicht komt ook u in aanmerking voor extra bijdrages voor uw kind.

Vakanties en vrije dagen 2018-2019

Vakanties/vrije dagen voor de leerlingen schooljaar 2018 -2019

Herfstvakantie 15-10-2018 t/m 19-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie 03-03-2019 t/m 08-03-2019
Meivakantie 22-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaart 30-05-2019
Vrije dag 31-05-2019
2de Pinksterdag 10-06-19
Zomervakantie 08-07-2019 t/m 16-08-2019


Studiedagen

Woensdag 12 september 2018

Dinsdag 13 november 2018

Maandag 18 februari 2019

Vrijdag 19 april 2019

Donderdag 20 juni 2019 (Is de calamiteitendag) 

Let op: Donderdag 20 juni is een calamiteitendag. Mochten we in het schooljaar een dag onverwacht vrij moeten geven, dan vervalt deze studiedag.

Schooltijden

Schooltijden Meester Gijbels

Met ingang van schooljaar 2015-2016 zullen de schooltijden op maandag, dinsdag en donderdag wijzigen. Er is dan sprake van een continurooster.

Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de schooltijden:
• 08.30 – 10.15 uur les
• 10.15 – 10.30 uur korte pauze 
• 10.30 – 12.00 uur les
• 12.00 – 12.15 uur pauze (De kinderen eten bij de leerkracht in de groep)
• 12.15 – 12.45 uur pauze (De kinderen spelen buiten. Surveillance door leerkrachten mogelijk aangevuld met vrijwilligers)
• 12.45 – 14.45 uur les
• 14.45 uur einde schooldag

Op woensdag en vrijdag blijft het rooster als volgt:
• 08.30 – 10.15 uur les
• 10.15 – 10.30 uur korte pauze
• 10.30 – 12.30 uur les
• 12.30 uur einde schooldag

Hoe is de voorschoolse opvang geregeld?

Op basisschool Meester Gijbels is tot nog toe geen voorschoolse opvang (VSO).
Er is nu wel een toenemende vraag naar die opvang, maar er zijn nog niet voldoende aanmeldingen om die opvang op school te realiseren.

Hoe is naschoolse opvang geregeld?

Voor de naschoolse opvang maakt de Meester Gijbelsschool gebruik van de diensten van NummerEen uit Eersel. 

De naschoolse opvang vindt plaats op school.

Voor meer informatie verwijzen we naar de tab "opvang" in de zwarte balk aan de linkerzijde van de website.

 

Wat te doen bij ziekte, dokterbezoek en allergieën?

Bij ziekte, doktersbezoek of allergieën de leerkracht altijd informeren zodat indien nodig gepaste acties in gang gezet kunnen worden. ( zie actielijst GGD)
Doktersbezoek, bezoek orthodontist. logopedie etc. bij voorkeur buiten schooltijd plannen. Mocht dit echter niet lukken dan graag in de middaguren plannen.

Heeft u vragen over schoolbezoek en (besmettelijke) aandoeningen, kunt u dit nakijken op de website van de GGD Zuid-Oost

 

Schoolbibliotheek

Elke woensdagmorgen is er een van de bibliotheekmoeders aanwezig, zodat kinderen boeken kunnen lenen, terugbrengen en reserveren.

Gymlessen Meester Gijbels

Op dinsdagmiddag hebben alle leerlingen van groep 3/8 gym.

Op donderdagmiddag hebben de leerlingen van groep 3/8 gym.

Alle leerlingen hebben dus twee gymlessen.

De kleuters hebben iedere dag bewegingsonderwijs in het speellokaal of buiten.

Luizencontroles

De luizencontroles vinden plaats op de eerste woensdag na elke vakantie die langer duurt dan 1 week. Meer informatie kunt u hier vinden.

  • RK basisschool Meester Gijbels
  • Steenselseweg 8
  • 5511 AG Knegsel
  • Telefoon 040-2051537
  • E-mail: info@meestergijbels.nl