Zomer

Slakken en bijen in de klas

Het laatste thema was 'Wat groeit en bloeit'.

Er is o.a. gesproken over bestuiving van bloemen, bollen, knollen.

Ook hadden we een slakkenbak in de klas met diverse slakken die we konden voeren en bekijken met een vergrootglas. We maten de lengte en hoogte. We zagen het slakkenspoor en we tekenden de diertjes na. Elk kind mocht 2 onderzoeksvragen verzinnen. De antwoorden konden gevonden worden door goed te kijken naar een filmpje over slakken of door het lezen van informatie of door zelf onderzoek te doen bij de slakkenbak.

Verder kregen we nog bezoek van 2 imkers. We zagen een korf, de honingraat en vele bijen in de bijenkast. De imker vertelde dat er maar 1 koningin in de bijenkast zat. De andere honderden bijen waren mannetjes, darren.

Van de imker kregen we ook nog bloemzaadjes om bloemen uit te laten groeien waar bijen weer van kunnen profiteren.

Zo maak je een achtje in je touw

Een zeiler moet kunnen knopen.

Een zeiler in de klas

De man van juf Sabine heeft een spreekbeurt gehouden over zijn zeilavontuur. Hij heeft verteld over de clipperround the world race waaraan hij meedoet (eerste en laatste etappe). De kinderen stelden veel vragen en waren enthousiast.  

Techniekochtend

Vol energie is er gewerkt en gespeeld op de techniekochtend met het thema energie.

We leerden dat energie word doorgegeven bijv. met de proef van de ketsende munten.

We leerden stroomkringen maken en konden lampjes laten branden of motortjes laten draaien.

We hebben van buizen ook nog glijbanen gemaakt waar knikkers zo langzaam mogelijk mochten doorrollen.

Kortom leerzaam en gezellig. Hulpouders bedankt!

Excursie

Vandaag hebben we een leuke en leerzame excursie gehad bij de brandweer en de molen in Vessem.

Bij de molen zagen we de tandwielen, de wieken, het luiwerk (hijssysteem voor de zakken meel), de molenstenen. We weten nu wat de staart en de kap van de molen is. Helaas gingen de wieken niet draaien. Er was oostenwind, maar een grote boom bij de buren hield die wind tegen. Wel mochten een paar kinderen in de wieken klimmen!

Bij de brandweer mochten we een echte brandweerhelm op, gingen we in de brandweerwagen zitten en konden door de portofoon praten met elkaar.  En oei, wat is zo'n persluchtfles zwaar op je rug. En wat superleuk was...we hebben met een echte brandweerslang op een auto mogen spuiten.

Dank aan de chauffeurs, begeleiders, de molenaar en de brandweermannen!

Buiten spelen

Carnaval

Sinterklaas maakt plaats voor kerst in de klas

Sinterklaastijd

Techniekochtend

Het thema was constructie.

We leerden dat je papier sterker kunt maken door er profielen van te maken. Bijv. buisprofielen en hoekprofielen.

Ook maakten we meubeltjes voor onze rekenpop.

Verder zagen we dat een driehoek sterker is dan een vierkant.

Ook bouwden we met blokjes en lego een bruggetje voor de koeien.

Veel dank aan alle hulpouders!!!

Leesplezier

Voorlezen en zelf lezen.  Belangrijk en leuk!

We kregen een uitnodiging voor het bijwonen van een optreden van de jachthoornblazers bij gelegenheid van het Hubertusfeest van de jagers van Knegsel, Vessem en Wintelre. Het podium in de Leenhoef was versierd met takken, bladeren, een eendekooi en diverse opgezette dieren.  We kregen een broodje met een hubertuskruis. In de klas hebben we gesproken over jagen en de regels waar jagers zich aan moeten houden.

Creatief

Ik en mijn omgeving

Het eerste thema was 'Ik en mijn omgeving'.

Er werd gesproken over de buurt waar we wonen. De verschillen tussen stad en dorp. De plattegrond van Knegsel werd bekeken en op het digibord keken we naar onze aarde.

Met steentjes werden huisjes gebouwd.

Met de BeeBot konden de kinderen de basisvaardigheden van het programmeren oefenen door het bijtje (BeeBot) naar het juiste huis op de plattegrond te laten rijden.

Groep 3 heeft al veel nieuwe woorden leren lezen. Het eerste woord was 'ik'. Op de letterdoos worden steeds meer woorden gelegd.

 

Muziekles

Dit jaar krijgen de kinderen muziekles van Pieter.

Het eerste lied dat is aangeleerd is 'Opstaan'. Ook werden er ritmes geklapt en bewegingen gemaakt (Bas Ballon).

 

Groep 3-4

27 kinderen, 2 juffen, 2 ondersteuners en een stagiaire zijn vol goede moed gestart in dit nieuwe schooljaar 2017-2018.

De inrichting is aangepast om de instructie zo prettig mogelijk te laten verlopen. Kasten zijn verplaatst naar de gang om meer ruimte te creëren.

 

  • RK basisschool Meester Gijbels
  • Steenselseweg 8
  • 5511 AG Knegsel
  • Telefoon 040-2051537
  • E-mail: info@meestergijbels.nl