Hieronder vindt u een overzicht van studiedagen en vakanties, alsmede een printbare versie van de jaarkalender.

VAKANTIEROOSTER

Herfstvakantie 21 oktober 2024 t/m 25 oktober 2024
Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie 3 maart 2025 t/m 7 maart 2025
Tweede Paasdag 21 april 2025
Koningsdag 27 april 2025
Meivakantie

Bevrijdingsdag

21 april 2025

5 mei 2025

t/m

-

2 mei 2025

-

Hemelvaart 29 mei 2025 t/m 30 mei 2025
Tweede Pinksterdag 9 juni 2025
Zomervakantie 7 juli 2025 t/m 15 augustus 2025


STUDIEDAGEN

Op een aantal dagen per jaar houdt het hele team zich bezig met professionalisering of maken van nieuw beleid. We noemen dat studiedagen. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij. Dit jaar betreft het de volgende dagen:

  • Woensdag 11 september 2024
  • Maandag 28 oktober 2024
  • Vrijdag 6 december 2024
  • Maandag 17 en dinsdag 18 februari 2025
  • Maandag 31 maart 2025
  • Donderdag 19 en vrijdag 20 juni 2025