In de groepsplannen is onze manier van werken herkenbaar. We werken volgens de methode Kansrijke Combinatiegroepen. Daarin wordt steeds onderzocht hoe we de verbinding tussen de jaargroepen kunnen leggen om de instructie kansrijk aan te bieden. Er zijn ook momenten waarop de instructie apart wordt aangeboden.

PASSENDE UITDAGINGEN

Als kinderen speciale onderwijsbehoeftes hebben, streven we ernaar deze kinderen zoveel mogelijk bij de jaargroep te houden. Ons doel is om alle kinderen passende uitdagingen te bieden om zo hun talenten te ontwikkelen. We zoeken steeds hoe we, door samenwerking, leerlingen de differentiatie en afstemming kunnen bieden om hun ontwikkeling zo goed mogelijk te ondersteunen. We staan voor thuisnabij onderwijs, we willen alle kinderen uit het dorp een fijne en kwalitatief goede schooltijd bieden.

We leren kinderen om in toenemende mate zelf verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces en hun gedrag. Dat zorgt voor zelfvertrouwen en ontwikkeling en voor een goede overgang naar het voortgezet onderwijs. We zullen ze op school, in een doorgaande lijn, steeds uitdagen en ondersteunen om die verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces in toenemende mate te nemen. We zien dit als een leerproces dat ondersteund dient te worden.