Als aanvulling op het huidige testaanbod worden vanaf 3 december zelftesten ingezet bij niet kwetsbare personen die niet ernstig ziek zijn en niet in aanraking komen met kwetsbare mensen.

 • Zelftesten kunnen onder andere worden ingezet bij kinderopvang- en onderwijsmedewerkers met klachten. Met een negatieve zelftest kan de medewerker aan het werk. Het is te overwegen om voor extra voorzichtigheid een mondkapje te dragen tijdens het lesgeven, met name op momenten dat afstand houden niet mogelijk is.
 • Het gebruik van zelftesten geldt ook voor kinderen (alle leeftijden) met klachten. Dit betekent dat ook kinderen met verkoudheidsklachten een zelftest kunnen gebruiken en bij een negatieve uitslag weer naar opvang of school kunnen.

Let op de volgende aandachtspunten:

 • Een zelftest mag niet gebruikt worden als dag 5-test om al dan niet eerder uit quarantaine te mogen. Quarantaine kan dus niet worden opgeheven op basis van een negatieve zelftest. Hiervoor moet nog altijd een afspraak gemaakt worden voor een test bij de GGD. Bij aanhoudende klachten adviseren wij opnieuw een (zelf)test te doen.
 • Voor alle situaties waar een zelftest gebruikt kan worden, kan altijd ook direct gekozen worden voor een professioneel afgenomen test.
 • Indien de uitslag van de zelftest positief is, dient deze zo snel mogelijk bevestigd te worden door een test bij de GGD. Tot die tijd blijft de positief geteste persoon en diens huisgenoten in thuisisolatie.

Aanscherping snottenbellenbeleid

Het beleid omtrent (milde) verkoudheidsklachten bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar is aangescherpt:

 • Kinderen blijven ook bij milde verkoudheidsklachten (neusverkouden, hoesten en/of keelpijn) thuis, met het advies om te testen. Met een negatieve testuitslag mogen kinderen met deze klachten naar de opvang of school komen. Wanneer klachten verergeren, geldt echter opnieuw een quarantaine- en testadvies.
 • Kinderen met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid mogen naar school en/of opvang. Hierbij is geen verklaring van een arts nodig. Neem bij twijfel en/of onduidelijkheid contact op met het GGD-scholenteam.
 • Kinderen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) hersteld zijn van een corona-infectie hoeven bij milde klachten niet opnieuw getest te worden. Zij mogen met lichte klachten naar school komen.
 • Kinderen die niet getest worden, blijven thuis totdat zij 24 uur volledig klachtenvrij zijn. Als het kind aanhoudende milde klachten heeft, mag het 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen weer naar opvang of school, tenzij er nog een quarantaineadvies geldt vanuit de GGD.
 • Voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar blijft het protocol Neusverkouden kinderen onveranderd gelden. Dit houdt in dat zij met verkoudheidsklachten en/of af en toe hoesten naar de opvang mogen.

Quarantaine bij besmetting in thuissituatie

De quarantaineduur voor immune en niet-immune huisgenoten kan verschillen. Wanneer iemand immuun is, geldt het advies om te testen op de 5e dag nadat de positieve huisgenoot is getest. Bij een negatieve uitslag mag een immune huisgenoot weer uit quarantaine, ook al zit de positief geteste huisgenoot nog in isolatie. Bij niet-immune huisgenoten wordt geadviseerd om te testen op de 5e dag na het laatste contactmoment met de positief geteste huisgenoot. Wanneer er dagelijks contact is, kan een niet-immune huisgenoot dus pas testen op de 5e dag nadat de besmette huisgenoot volledig is hersteld.

Stappenplan bij ziekte van een leerkracht

 1. Er wordt vervanging aangevraagd via de vervangerspool.
 2. De duocollega wordt gevraagd om te komen vervangen.
 3. Andere collega's die op de betreffende dag vrij zijn worden gevraagd om te komen vervangen.
 4. Collega's die op school zijn met andere taken (indien aanwezig), nemen de vervanging op zich.
 5. Een klas wordt opgesplitst en de leerlingen verdeeld over de andere groepen. Bij voorkeur wordt dan gekozen voor groep 7/8 aangezien van deze leerlingen het meeste zelfstandigheid mag worden verwacht. De leerkracht van groep 7/8 neemt dan de vervanging op zich.
 6. Indien voor meerdere groepen geen vervanging/opvang mogelijk is, wordt een groep (of meerdere groepen) naar huis gestuurd. Een scenario dat zo lang mogelijk vermeden wordt dus.
 7. Als een groep langer dan 1 dag thuis moet blijven, wordt vanaf de 2e dag het thuisonderwijs aangeboden.

Vragen en antwoorden op de meest recente wijzigingen in de protocollen vindt u hieronder.