Woensdag 14 oktober 2020

BELEID M.B.T. CORONA-MAATREGELEN

Na overleg met het bestuur en collega-directeuren en in lijn met de nieuwste richtlijnen van het kabinet is vanaf vandaag ons beleid ten aanzien van het wel of niet naar school laten gaan van de kinderen gewijzigd.
  • Het is nu de verantwoordelijkheid van ouders om te bepalen of de verkoudheidsklachten van hun kind vallen onder chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of andere niet Covid-gerelateerde oorzaken. Als dit volgens hen zo is mag een kind gewoon naar school. Als zij twijfelen wordt testen nog steeds aanbevolen. Na een negatieve test mag een kind ook gewoon naar school.

  • Bovenstaande verhoogt het risico op verkoudheid van andere kinderen of de leerkracht. Indien voor een groep geen passende vervanger kan worden gevonden wordt deze groep verdeeld over de andere groepen. Groep 1-2 wordt niet verdeeld. De leerkracht van een van de andere groepen zal dan groep 1-2 onder de hoede nemen en de betreffende groep wordt verdeeld. Indien de situatie meerdere dagen duurt zullen de groepen bij toerbeurt verdeeld worden.

  • Indien er voor 2 of meer groepen geen leerkracht beschikbaar is kunnen we de kinderen van die groepen niet ontvangen. Er is dan onvoldoende toezicht. We streven er naar dit om uiterlijk 08.00 uur te communiceren via Parro.

  • Volgens een protocol dat vandaag ingaat, kunnen leerkrachten met voorrang getest worden. Dat betekent dat ze nog dezelfde of uiterlijk de volgende dag getest kunnen worden en nog diezelfde dag de uitslag ontvangen. Hierdoor kunnen leerkrachten zo snel mogelijk weer naar school en wordt de kans op lesuitval beperkt.

  • Tot nader order mag er niet gegymd worden in de gymzaal. Dit heeft te maken met het nog ontbreken van een keuring van de ventilatie. In de klassen zijn CO2 metingen gedaan. Deze worden nog nader geanalyseerd.Wij gaan er vanuit dat u hiermee voldoende op de hoogte bent. Vragen kunt u uiteraard nog stellen, liefst via mail (meestergijbels@veldvest.nl).