Goede communicatie is van groot belang. Vooral door de opkomst van social media zijn er tal van middelen om met elkaar te communiceren. Dit geldt ook voor de communicatie tussen school en ouders. Het ene middel is echter wat meer geschikt dan het andere. Om een overzicht te krijgen van alle ter beschikking staande communicatiemiddelen en te bekijken voor welke situatie wij welk middel wel of juist niet geschikt achten, is dit protocol geschreven. Het is in zorgvuldig overleg met het team van school tot stand gekomen. 

Dit protocol is ook beschikbaar in een overzichtelijke 'infographic'.