WANNEER SPREKEN WE VAN 'LUXE VERZUIM'?

Ouders /verzorgers moeten een schriftelijk verzoek indienen voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties. Hiervoor staat een formulier op onze website. Op dit formulier staan ook de criteria vermeld waaraan dit verzoek moet voldoen. De directeur moet het antwoord ook schriftelijk kenbaar maken.

Indien het een afwijzing betreft en ouders negeren de beslissing van de directeur door hun kind toch van school te houden is er sprake van luxe verzuim.

Wij hebben als school de verplichting om de afdeling leerplicht van de gemeente te informeren :

  • bij (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim rond de vakanties;
  • als kinderen op de dagen rondom vakanties ziek gemeld worden of zonder geoorloofde reden afwezig zijn.

Het is van belang dat ouders bij een ziekmelding van hun kind in deze periodes, aan de school het adres vermelden waar hun kind die dag zal verblijven.

Indien het kind niet op het aangegeven adres aanwezig is, ontvangen ouders een brief in de bus van leerplicht met daarin de mededeling dat zij opgeroepen worden voor verhoor.