WAT IS EN DOET DE OUDERRAAD?

De Ouderraad bestaat uit ouders van verschillende groepen. In nauwe samenwerking met directie, teamleden en Schoolraad/Medezeggenschapsraad ondersteunt de Ouderraad bij de organisatie van een aantal extra activiteiten. Bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Carnaval, Pasen, schoolreisje, sportdag, excursies enz. Alle activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage.

Als u meer wilt weten over of interesse hebt in een rol in de Ouderraad kunt u contact opnemen met de leerkracht of de secretaris van de Ouderraad, Anne van de Velden