Gevonden in Pagina's

Basisschool Meester Gijbels

Basisschool Meester Gijbels is een kleine dorpsschool. De naam verwijst naar het eerste hoofd der school, die veel betekend heeft voor Knegsel en de mensen die er woonden...

https://www.meestergijbels.nl/basisschool-meester-gijbels/

Ouders

We vinden het erg belangrijk om goede contacten te onderhouden met ouders en gaan graag met hen in gesprek...

https://www.meestergijbels.nl/ouders/

Nieuws

Nieuwsberichten

https://www.meestergijbels.nl/nieuws/

Home

De school kenmerkt zich door: actieve leerlingen die zelfstandig werken en leren activiteiten die te maken hebben met de thema's een prettige sfeer met een pedagogisch klimaat waarin kinderen gedijen samenwerking tussen school en ouders aandacht voor elkaar

https://www.meestergijbels.nl/

Contact

Contact opnemen met ons Wilt u een kennismakingsgesprek afspreken, meer weten over onze school of hebt u een vraag, neem dan contact met ons op via mail of telefoon...

https://www.meestergijbels.nl/contact/

Vakantierooster/studiedagen/kalender 2024-2025

Hieronder vindt u een overzicht van studiedagen en vakanties, alsmede een printbare versie van de jaarkalender.

https://www.meestergijbels.nl/agenda/vakantierooster2425/

Missie en visie

Onze visie en missie zijn bepalend voor hoe wij ons onderwijs inrichten en hoe we met elkaar omgaan op school.

https://www.meestergijbels.nl/basisschool-meester-gijbels/missie-en-visie/

Onderwijs

In de groepsplannen is onze manier van werken herkenbaar. We werken volgens de methode Kansrijke Combinatiegroepen...

https://www.meestergijbels.nl/basisschool-meester-gijbels/onderwijs/

Kwaliteit

Op Basisschool Meester Gijbels werken we met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft in een cyclisch proces, de stappen en beslismomenten ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau...

https://www.meestergijbels.nl/basisschool-meester-gijbels/kwaliteit/

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Het idee achter Passend Onderwijs is dat scholen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillen tussen kinderen...

https://www.meestergijbels.nl/basisschool-meester-gijbels/passendonderwijs/

Vreedzaam

Vreedzaam is een lesprogramma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap...

https://www.meestergijbels.nl/basisschool-meester-gijbels/vreedzaam/

Schooltijden

De schooltijden zijn: op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 - 14.45 uur; op woensdag en vrijdag zijn de tijden van 8...

https://www.meestergijbels.nl/basisschool-meester-gijbels/schooltijden/

Externe vertrouwenspersoon

De (externe) vertrouwenspersoon is een persoon die bijdraagt aan een veilige werkplek en waar ouders, leerlingen en medewerkers terecht kunnen met hun verhaal...

https://www.meestergijbels.nl/basisschool-meester-gijbels/externe-vertrouwenspersoon/

SR/MR

De schoolraad is een schoolgebonden, door de ouders gekozen, platform voor ouderbetrokkenheid. De schoolraad heeft een signalerende en adviserende taak en vormt een klankbord voor directie en team...

https://www.meestergijbels.nl/ouders/srmr/

Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit ouders van verschillende groepen. In nauwe samenwerking met directie, teamleden en Schoolraad/Medezeggenschapsraad ondersteunt de Ouderraad bij de organisatie van een aantal extra activiteiten...

https://www.meestergijbels.nl/ouders/ouderraad/

Communicatie

Goede communicatie is van groot belang. Vooral door de opkomst van social media zijn er tal van middelen om met elkaar te communiceren...

https://www.meestergijbels.nl/ouders/communicatie/

Verlof

De schoolvakanties bieden de ouders de gelegenheid om met hun kind op vakantie te gaan. Vaak komen er bij de scholen ook aanvragen binnen om buiten de vastgestelde schoolvakanties op vakantie te mogen gaan...

https://www.meestergijbels.nl/ouders/verlof/

Praktisch

De schooltijden zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 - 14.45 uur. Op woensdag en vrijdag zijn de tijden van 8...

https://www.meestergijbels.nl/ouders/praktisch/

Gevonden in nieuws

Bezoek Laurens Dassen

Dassen (38), fractievoorzitter van Volt in de Tweede Kamer, verruilde voor even Den Haag voor Knegsel...

https://www.meestergijbels.nl/nieuws/bezoek-laurens-dassen/

Gevonden in agenda

Deze week kennismakingsgesprekken

https://www.meestergijbels.nl/agenda/?date=2022-10-10

Verkeersactiviteit: Verlichtingsactie

https://www.meestergijbels.nl/agenda/?date=2022-10-13

Gesprekken voorlopige adviezen groep 8

https://www.meestergijbels.nl/agenda/?date=2022-12-07

Oudergesprekken (op uitnodiging) deze week

https://www.meestergijbels.nl/agenda/?date=2023-07-03