Gevonden in Pagina's

Basisschool Meester Gijbels

Basisschool Meester Gijbels is een kleine dorpsschool. De naam verwijst naar het eerste hoofd der school, die veel betekend heeft voor Knegsel en de mensen die er woonden...

https://www.meestergijbels.nl/basisschool-meester-gijbels/

Ouders

We vinden het erg belangrijk om goede contacten te onderhouden met ouders en gaan graag met hen in gesprek...

https://www.meestergijbels.nl/ouders/

Nieuws

Nieuwsberichten en het 'Zwart op witje'.

https://www.meestergijbels.nl/nieuws/

Home

Schoolgids Basisschool Meester Gijbels 2019-2020

https://www.meestergijbels.nl/

Contact

Contact opnemen met ons Wilt u een kennismakingsgesprek afspreken, meer weten over onze school of hebt u een vraag, neem dan contact met ons op via mail of telefoon...

https://www.meestergijbels.nl/contact/

Vakantierooster/studiedagen

Herfstvakantie 14 oktober 2019 t/m 18 oktober 2019 Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 t/m 28 februari 2020 Tweede Paasdag 13 april 2020     Meivakantie 20 april 2020 t/m 1 mei 2020 Bevrijdingsdag 5 mei 2020     Hemelvaart 21 mei 2020 t/m 22 mei 2020 Tweede Pinksterdag 1 juni 2020     Zomervakantie 13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020

https://www.meestergijbels.nl/agenda/vakantierooster/

Missie en visie

Onze visie en missie zijn bepalend voor hoe wij ons onderwijs inrichten en hoe we met elkaar omgaan op school.

https://www.meestergijbels.nl/basisschool-meester-gijbels/missie-en-visie/

Onderwijs

In de groepsplannen is onze manier van werken herkenbaar. We werken volgens de methode Kansrijke Combinatiegroepen...

https://www.meestergijbels.nl/basisschool-meester-gijbels/onderwijs/

Kwaliteit

Op Basisschool Meester Gijbels werken we met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft in een cyclisch proces, de stappen en beslismomenten ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau...

https://www.meestergijbels.nl/basisschool-meester-gijbels/kwaliteit/

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Het idee achter Passend Onderwijs is dat scholen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillen tussen kinderen...

https://www.meestergijbels.nl/basisschool-meester-gijbels/passendonderwijs/

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een lesprogramma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap...

https://www.meestergijbels.nl/basisschool-meester-gijbels/de-vreedzame-school/

SR/MR

De schoolraad is een schoolgebonden, door de ouders gekozen, platform voor ouderbetrokkenheid. De schoolraad heeft een signalerende en adviserende taak en vormt een klankbord voor directie en team...

https://www.meestergijbels.nl/ouders/srmr/

Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit ouders van verschillende groepen. In nauwe samenwerking met directie, teamleden en Schoolraad/Medezeggenschapsraad ondersteunt de Ouderraad bij de organisatie van een aantal extra activiteiten...

https://www.meestergijbels.nl/ouders/ouderraad/

Verlof

In de verlofregeling staat precies vermeld wanneer kinderen in aanmerking kunnen komen voor extra verlof onder schooltijd...

https://www.meestergijbels.nl/ouders/verlof/

Luxe verzuim

Ouders /verzorgers moeten een schriftelijk verzoek indienen voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties...

https://www.meestergijbels.nl/ouders/luxe-verzuim/

Gevonden in nieuws

Gevonden in agenda

Kennismakingsdag/infodag VO-scholen

https://www.meestergijbels.nl/agenda/?date=2020-06-17

Musical en afscheidsavond groep 7/8

https://www.meestergijbels.nl/agenda/?date=2020-07-08