Onze visie en missie zijn bepalend voor hoe wij ons onderwijs inrichten en hoe we met elkaar omgaan op school.

ONZE MISSIE: WAT WE WILLEN BEREIKEN

Wij willen als school bereiken dat kinderen over de vaardigheden en kennis beschikken om uit te kunnen groeien tot sociale, zelfbewuste en positief ingestelde mensen. Mensen die individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen, die open staan voor nieuwe uitdagingen en zich daarin blijven ontwikkelen in een steeds veranderende maatschappij.

ONZE VISIE: WAAR WE VOOR STAAN

De school biedt de kinderen een veilige, duidelijke en rustige omgeving, waarin ze zich gehoord voelen en waar ze de kans krijgen om sociale vaardigheden te leren. In zo’n omgeving kunnen ze zich optimaal ontwikkelen tot zelfsturende en zelfverantwoordelijke jonge mensen. Samen spelen, werken en leren vinden we belangrijk. We zijn betrokken bij elkaar. Leerkrachten staan hierbij model. Maatschappelijke oriëntatie komt op verschillende manieren aan de orde. Het komt terug in de thema’s, maar ook op andere momenten. Binnen de MFA zien we de samenwerking met ‘de maatschappij in het klein’, de gemeenschap van het dorp Knegsel. De contacten en het samenwerken met die gemeenschap vinden we belangrijk voor de leerlingen. We werken met groepsplannen, waarin we hoge verwachtingen hebben van de prestaties van kinderen. In de groepsplannen stellen we doelen voor een periode vast. Door clustering van leerlingen komen we tegemoet aan de onderwijs- en instructiebehoefte van alle kinderen. We streven naar kwalitatief goed onderwijs met hoge leeropbrengsten en zorgen ervoor dat leerlingen zich voldoende kennis en vaardigheden eigen maken.